Důležitá oznámení

Nepřítomnost lékaře

30. 04. 2019

Zástup MUDr.Frieda Nyklová

02.-03.5.2019

ordinační doba pouze pro akutní pacienty

09,00 -12,00 hod

Důležité sdělení

07. 02. 2018

Jsme akreditované pracoviště v oboru praktický lékař pro děti a dorost a v oboru dětská kardiologie.Z těchto důvodů probíhá někdy v naší ordinaci školení lékaře ve specializační přípravě na atestaci v obou oborech.Tito lékaři mají za sebou 3-4 letou praxi na dětském lůžkovém oddělení a pracují pod dozorem.