Dokumenty ke stažení

Souhlas se službou Formulář - Souhlas pacienta nebo zákonného zástupce s poskytnutím zdravotní služby otevřít
Nesouhlas se službou Formulář - Nesouhlas pacienta nebo zákonného zástupce s poskytnutím zdravotní služby otevřít
Varianty služeb Možnosti volby mezi základní a ekonomicky náročnější variantou některých druhů zdravotních služeb otevřít
Rizikové služby Seznam zdravotních služeb, k jejichž poskytnutí zdravotnické zařízení vyžaduje písemný souhlas nebo nesouhlas otevřít
Určení oprávněných osob Formulář - Určení osob, které mohou přijímat informace o zdravotním stavu pacienta (nutný pokud nezletilého pacienta doprovází k lékaři jiná osoba než zákonný zástupce - např.babička) otevřít
Zdravotní způsobilost Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte otevřít
Ceník Sazebník zdravotní péče poskytované za úhradu otevřít