Důležitá oznámení

Praktický návod pro ošetření dětí po 1.9.2020

07. 09. 2020

I. akutně nemocné dítě

zákonný zástupce v případě potřeby  telefonicky kontaktuje svého lékaře,ten rozhodne o dalším postupu, domácí léčba trvá obvykle 10 dnů, pokud lékař nerozhodne jinak.V případě potřeby je vystaveno Rozhodnutí o potřebě ošetřování.Nepřítomnost  omlouvá zákonný zástupce,lékař nevystavuje žádné potvrzení.


II. chronicky nemocné dítě

v případě potřeby/ pokud není chronické onemocnění škole známo/ vydá lékař jednorázové potvrzení o zdravotním stavu dítěte v zákonné lhůtě 10 dnů.Potvrzení předává pouze zákonnému zástupci, nejedná se o službu hrazenou ze zdravotního pojištění, hradí žadatel.


DŮLEŽITÉ

01. 09. 2020

Mimořádné opatření platné od 01.09.2020  REŽIM ORDINACE se zvýšeným rizikem nákazy

Na všechna  vyšetření je nutné se předem telefonicky  objednat  476707766,607620857,prosíme pacienty,aby dodržovali termín objednání.

V čekárně je možná přítomnost maximálně 3 pacientů,každý s doprovodem pouze  1 dospělé osoby,dodržujte odstupy,rouška je povinná

Preventivní prohlídky větších dětí ,očkování,probíhají v dopoledním čase od 8,00 - 09,00 hod po předchozím objednání.Ordinace pro nemocné od 09,00 - 11,30 hod po předchozím objednání.Odpolední ordinace jen pro zvané.

Upřednostňujeme zasílání receptů e-mailem.

Žádáme všechny pacienty o respektování výše uvedených opatření a vzhledem k mimořádné situaci chraňte především zdraví své a svých dětí.

 


 

 


 

Důležité sdělení

07. 02. 2018

Jsme akreditované pracoviště v oboru praktický lékař pro děti a dorost a v oboru dětská kardiologie.Z těchto důvodů probíhá někdy v naší ordinaci školení lékaře ve specializační přípravě na atestaci v obou oborech.Tito lékaři mají za sebou 3-4 letou praxi na dětském lůžkovém oddělení a pracují pod dozorem.